Дүйсетай Қасенова. «Озат оқушылардың портреті»

Кеңес Одағы тұсында жасөспірімдерге арналған көптеген басылымдар жарық көрді. Олардың арасында, «Қазақстан пионері» газеті беделді орын иеленді. Осы газеттің 1965 жылдың 15 мамырында шығарылған санында