Tag Archives: ғұбайдолла айдаров

Төл жазбаларымыздың жанашыры

Атақты түркітанушы Ғұбайдолла Айдаровтың (1921-2001) «Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі» деген оқулығын тұңғыш рет интернетте Read More

Share Button
Likes(0)Dislikes(0)
28 views